2019 02 22, Penktadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

      PIRMOJI PAGALBA

      KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

     „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

     ziedu piegāde
     Flower Delivery in Riga

 

    

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Penki lengvi būdai, kaip gauti vitamino D   print
Šiuolaikinė medicina patvirtina vis didesnę vitamino D svarbą visam žmogaus organizmui. Tai – daugiau nei vitaminas.
Plačiau  
Vaikams vegetarizmas nėra draudžiamas, bet nerekomenduojamas   print
„Negana to, kad vaikai apkraunami mokykloje, tėvai, visai nepagalvodami, veda atžalą tai į vieną, tai į kitą protinės veiklos būrelį. O fizinio krūvio beveik nebegaunama. Dėl tokio disbalanso vaikai tampa psichiškai jautrūs, dirglūs, tuomet prasideda ir kitos rimtos ligos“, – sako Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos pirmininkas doc. dr. Vaidotas Urbonas (57).
Plačiau  
Išmanusis telefonas vaikui – draugas?   print
Dabar juokaujame, kad vaikai gimsta su kompiuterio pele rankose. Džiaugiamės modernių technologijų galimybėmis, bet iki šiol lieka aibė klausimų.
Plačiau  
Psichologė: dažnai vaikui nepaliekame erdvės ko nors nesuprasti   print
Naujus mokslo metus ne vienas moksleivis pasitinka su nerimo žyme veide. Itin didelis jaudulys aplanko būsimuosius pirmokus, ne mažiau rūpesčio atnešdamas ir jų tėveliams. Kaip išgyventi šį metą?
Plačiau  
Kokias maitinimo klaidas daro kūdikio tėvai?   print
Tėvams neretai trūksta gyvenimiškos patirties, todėl padaroma nemažai maitinimo klaidų, dėl kurių ateityje vaikui gali kilti rimtos sveikatos problemos. Nuo pat kūdikystės mažylis turėtų gauti pakankamą kiekį daržovių, vaisių, liesesnės ir lengviau virškinamos mėsos bei kitų būtinų maisto produktų.
Plačiau  
Klastingos ligos – vaikų širdutėse   print
Šiau­lie­tė gy­dy­to­ja vai­kų kar­dio­lo­gė Al­ma Tal­lat-Kelp­šie­nė kas­dien vi­są sa­vo dė­me­sį ski­ria vai­kų šir­du­čių svei­ka­tai, mo­der­naus ir efek­ty­vaus gy­dy­mo paieš­koms, to­bu­li­ni­mui­si. Gy­dy­to­ja pa­brė­žia, kad vai­kų šir­džių li­gos – itin klas­tin­gos.
Plačiau  
Atšalęs oras – pagrindinis peršalimo ligų kaltininkas   print
Pra­si­dė­jus šal­ta­jam me­tų lai­kui, vi­sa­da pa­dau­gė­ja ser­gan­čių­jų per­ša­li­mo li­go­mis, o ypač vai­kų, su­grį­žu­sių į mo­kyk­las ir dar­že­lius.
Plačiau  
Psichiatras: išmanieji telefonai suteikia galimybių, bet bukina vaikus   print
Išmanieji telefonai turi daug galimybių, bet, deja, mažina pačių vaikų galimybes. Taip teigia Vilniaus Psichikos sveikatos centro direktorius, gydytojas-psichiatras Martynas Marcinkevičius. „Būtų gerai, kad jie vaikus pasiektų kuo vėliau“, – mano jis.
Plačiau  
Kiek kainuoja investicija į tarpusavio santykius?   print
Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, Lietuvos vaikai prirašo daugiausia SMS. Daugiau net už japonus. Eurobarometras rodo, jog Lietuvos vaikai – patys nelaimingiausi Europoje.
Plačiau  
Kūdikis pilve muziką suvokia per mamos emocijas   print
Dar negimę kūdikiai tikrai girdi muziką, tik jos suvokimą lemia mamos emocijos, sako akušeris ginekologas Gediminas Mečėjus.
Plačiau  
Vaiko sveikata priklauso ir nuo būsimo tėčio mitybos   print
Vaiko sveikata priklauso ne tik nuo mamos, bet ir nuo būsimo tėčio mitybos, skelbia Kanados mokslininkai, tyrę folio rūgšties kiekius vyriškuose organizmuose ir jos įtaką būsimųjų vaikų sveikatai.
Plačiau  
Gydyti nuo autizmo – tas pats, kas gydyti nuo mokslo ar meno   print
Šie vaikai nemoka žaisti su žaislais taip, kaip jų bendraamžiai, dažnai jie mažai kalba, vengia akių kontakto, nereaguoja į savo vardą. Tačiau jie geba išspręsti sudėtingas matematikos lygtis, iš atminties braižyti žemėlapius, gvildenti kosmoso dėsnius, kurti fizikos teorijas.
Plačiau  
Kaip atskleisti vaiko talentą?   print
Kiekvienas vaikas gali būti genijus, tik reikia padėti jam atsiskleisti. Tokią drąsią išvadą pateikia knygos „Mano mažasis genijus“ autorė, JAV edukologė Kristine Barnett.
Plačiau  
Depresijos akligatvyje atsiduria ir vaikai   print
Apskaičiuota, kad kasmet savo noru iš gyvenimo pasitraukia apie pusšimtį vaikų iki 18 metų, dažniausia priežastis – depresija. Šiaulietė psichologė Rasa Slonskienė sako, kad tėvai, išgirdę, jog jų vaikas susirgo depresija, skuba neigti faktą, tačiau būtent tėvai yra svarbiausi vaiko padėjėjai kovoti su liga.
Plačiau  
Vaikų sveikatą trikdo sustreikavęs skydliaukės darbas   print
Paauglystėje, kai brendimas yra pats intensyviausias, vaikų negalavimų priežastimi neretai tampa už hormonų gamybą atsakingos skydliaukės sutrikusi veikla. Vaikų gydytoja endokrinologė Gražina Mickūnaitienė sako, kad daugėja vaikų ir paauglių, sergančių endokrinologinėmis ligomis.
Plačiau  
Kaip vitamino D trūkumas veikia vaiką ir mamą?   print
Australijoje atliktas tyrimas nustatė, kad jei nėščiosioms trūksta vitamino D, ateityje jų vaikų kūno masė gali būti mažesnė. Kaulų audinių formavimasis vaikystėje yra labai svarbus, kad vėliau kaulai būtų sveiki, o senatvėje išvengtų osteoporozės.
Plačiau  
Net žaislai gali būti pavojingi   print
Kasmet ES aptinkama vis daugiau nesaugių prekių. Ypač neramina faktas, kad dauguma jų – žaislai vaikams.
Plačiau  
Nepriklausomybės karta tampa priklausoma   print
Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos psi­cho­lo­gė Ra­sa Slons­kie­nė sa­ko, jog ne­prik­lau­so­my­bės vai­kai – kar­ta, reik­li sau ir ap­lin­kai, ne­ti­kin­ti suau­gu­siais, tu­rin­ti daug ga­li­my­bių to­bu­lė­ti ir bend­rau­ti, bet vie­ni­ša. Vai­kai tu­ri šim­tus drau­gų so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, ta­čiau, nu­ti­kus ne­lai­mei, pa­gal­bos ne­su­lauk­tų, nes drau­gai – vir­tua­lio­je erd­vė­je. Kaip „iš­trauk­ti“ vai­ką iš vir­tua­lios erd­vės, ne­ži­no nė psi­cho­lo­gai.
Plačiau  
Kai susiduriama su sunkia liga   print

Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikos Vaikų ir paauglių psichiatrijos centro gydytoja psichiatrė Orinta Ančiulytė sako, kad sergantis sunkia liga vaikas ir jo artimieji išgyvena sunkų laikotarpį. Sužinoję apie ligą patiria šoką, bando paneigti ligą, save bando izoliuoti nuo aplinkinių.

Plačiau  
Vos užsimezgusią gyvybę galima lavinti muzika   print
„Jei mu­zi­ki­nį vai­ko la­vi­ni­mą pra­de­da­te, kai jam su­kan­ka ke­tu­ri mė­ne­siai, jau pa­vė­la­vo­te de­vy­nis mė­ne­sius, – sa­ko Šiau­lių „Ya­ma­ha“ mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­jos Ja­ni­na Bart­ku­tė ir Ak­vi­lė Grei­čiū­nai­tė-Ra­kic­kie­nė. – Au­si­nes su kla­si­ki­nės mu­zi­kos me­lo­di­ja bū­si­mos ma­mos tu­rė­tų lai­ky­ti jau prie ap­va­lė­jan­čio sa­vo pil­vu­ko, be­si­lauk­da­mos.“
Plačiau  
Maitinti krūtimi gali beveik visos moterys   print
Kiek­vie­na mo­ti­nys­tei be­si­ruo­šian­ti mo­te­ris su­si­du­ria su gau­sy­be mi­tų apie na­tū­ra­lų mai­ti­ni­mą. Kur mi­tas, o kur tie­sa, iš­siaiš­kin­ti pa­dės dau­giau nei pen­kio­li­ka me­tų aku­še­re Šiau­liuo­se dir­ban­ti ir ket­vir­tus me­tus pa­skai­tas apie na­tū­ra­lų mai­ti­ni­mą ir nau­ja­gi­mių prie­žiū­rą bū­si­miems tė­ve­liams ve­dan­ti Al­ma GRI­GA­LIŪ­NIE­NĖ.
Plačiau  
Kas tai – spontaniškas veiksmas ar apgalvotas planas?   print
Esa­me lin­kę ma­ny­ti, kad jau­nys­tė – pa­ts lai­min­giau­sias ir ne­rū­pes­tin­giau­sias žmo­gaus gy­ve­ni­mo tarps­nis, to­dėl at­ro­do neį­ti­kė­ti­na, kad vai­kai ga­li bū­ti apim­ti ne­vil­ties ir taip ken­tė­ti, kad vie­toj gy­ve­ni­mo pa­si­rink­tų mir­tį. „Vai­kų ir jau­ni­mo sa­vi­žu­dy­bės Lie­tu­vo­je – rim­ta ir su­dė­tin­ga šio lai­ko­tar­pio svei­ka­tos pro­ble­ma“, – sa­ko psi­cho­lo­gė Eg­lė Ža­ro­nai­tie­nė.
Plačiau  
Sveika mityba ankstyvame amžiuje lemia vaiko IQ   print
Vaikai, kurie ankstyvoje vaikystėje valgė sveiką maistą gali turėti šiek tiek didesnį intelekto koeficientą (IQ), nei tie, kurių racioną sudarė nesveikas arba greitas maistas, skelbia Adelaide universiteto mokslininkai (Australija).
Plačiau  
Būsimos mamos emocijos svarbios ir vaikeliui   print
Nėščiosios fizinei sveikatai medikai skiria ypač daug dėmesio, tačiau svarbus ir pačios moters psichologinis pasiruošimas.
Plačiau  
Gu­mi­nė ma­ma kū­di­kio sme­ge­nų ne­pak­raus   print
Šiuo­lai­ki­nė mo­te­ris, bi­jo­da­ma pri­pra­tin­ti vai­ką „ant ran­kų“, ven­gia jį žin­dy­ti. Kad pa­ten­kin­tų ver­kian­čio ma­žy­lio po­rei­kį žįs­ti, ji duo­da jam bu­te­liu­ką, virš lo­vy­tės pa­ka­bi­nu­si spal­vin­gą žais­liu­ką. „Kū­di­kio po­rei­kių ten­ki­ni­mas yra ne le­pi­ni­mas, bet są­ly­gų ma­žy­lio vys­ty­mui­si su­da­ry­mas“, - sa­ko aku­še­rė, na­tū­ra­laus žin­dy­mo kon­sul­tan­tė Auk­sė Ka­va­liaus­kie­nė.

Plačiau  


Reklama:

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys